Д.В. Сокольский атындағы Жанармай, катализ және электрохимия ғылыми-зерттеу институтының профессоры, химия ғылымдарының докторы, академик М.Ж. Жұрынов техникалық шикізаттардан флотореагенттер алудың жаңа технологиясын жасады деп хабарлайды «ҰМҒТСО» АҚ Қоғаммен байланыс бөлімі.


Зерттеу барысында натрий сульфиді ерітіндісін алудың электрохимиялық технологиясы және сынамалы электролиздегіштің конструкциясы жасалды. Синтезделген электрохимиялық натрий сульфидінің және сульфидизатор реагенттеріне сынақ жұмыстары жасалды.
Зерттеу аясында 2015 жылы 20 мақала жарық көрген, оның 9-ы шетелдік (2-еуі нөлдік импакт-фактормен) басылымдарда жарияланған.
Basorol P DB-9393 деэмульгаторы мен модификацияланған ПАВ-1 Кеңлік (Саутс-Ойл) кен орынында зертханалық сынақтан өтті және ұңғымадан майшытын ажырату (Қарабұлақ-13, Кеңлік-108, Кеңлік-10). жоғары тиімділігін көрсетті.
Пайдаланылған жағармайларды тазалауды ұйымдастыру және мотор майларына және жағармайларға көп фунционалды композицияны қысқа мерзімде отырғызу өндірісі майлардың белгілі бір бөлігінің қайтып келуін қамтамасыз етеді, ішкі нарық пен техниканың орнығу қажеттілігін білдірмейді. Мотор майларын үнемдеу шығындарды ғана азайтып қоймайды, тіпті жаңа майларды алуға және пайдаланылған майларды кәдеге жаратуға, автотранспорт кешендерінің қоршаған ортаға әсерін азайтуға мүмкіндік береді.

«ҰМҒТСО» АҚ
Қоғаммен байланыс бөлімі

Ақпарат: nauka.kz сайтынан